App

Buurtbudget Westerpark

In stadsdeel West heeft iedere buurt een buurtbudget. Met dat geld kunnen initiatieven voor de buurt worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan een fruitboom in de straat, een kunstenaarshoek of een buurtpicknick. Het is belangrijk dat u het samen met uw buren wilt, en dat het iets bijdraagt aan de buurt. Heeft u of hebben uw kinderen een goed idee voor de buurt? Dien dan een initiatief in bij buurtbudget. Uw gebiedsmakelaar laat u via de website weten of uw initiatief aanspraak maakt op het buurtbudget.

Voor wie is de website?
Bewoners die een idee hebben voor een buurtproject.

Waarvoor kan je de website gebruiken?
Het aanvragen van een budget voor een bewonersinitiatief of buurtproject.

Wat kan de website?
Op de website kan je een aanvraag indienen om aanspraak te maken op het buurtbudget, de gebiedsmakelaar laat daarna via de website weten of de aanvraag is goedgekeurd.

» Klik hier om de website te bezoeken!
Buurtbudget Westerpark