App

Aanpassingsstoornis bij kanker

Kanker gaat samen met onzekerheid. De ziekte kan gevoelens van onkwetsbaarheid, controle, rechtvaardigheid en zinvolheid aantasten. Ook kunnen de klachten en behandeling van de ziekte erg belastend zijn, zowel lichamelijk als psychisch.

Heeft u kanker? Dan moet u zich aanpassen aan de veranderingen die de ziekte en de behandelingen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld aan de lichamelijke gevolgen en de beperkingen die daar vaak mee samenhangen. Of aan (tijdelijk) niet meer kunnen werken en niet meer alle dagelijkse dingen kunnen doen.

Om u te kunnen aanpassen is veerkracht nodig. Dit is de buffer waarmee we schokken van het leven kunnen opvangen. Onder veerkracht wordt verstaan: het proces of de mogelijkheid om zich succesvol aan te passen ondanks moeilijke of bedreigende omstandigheden.

Beschikt u (tijdelijk) over onvoldoende veerkracht om u aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden, dan kan dit tot een aanpassingsstoornis leiden. U kunt het gevoel hebben dat u vastloopt of de situatie niet aankunt.
Wat is een aanpassingstoornis?

Een aanpassingsstoornis is altijd een combinatie van:

- stressoren: factoren die verband houden met (de behandeling voor) kanker en het proces rondom kanker en stress veroorzaken
- onvoldoende veerkracht
- symptomen en klachten (psychisch en/of lichamelijk)
Contact
0800-0226622  

» Lees op de website meer over zorg en hulp bij een aanpassingsstoornis
Aanpassingsstoornis bij kanker